Tudomány és művészet

A Tudományos és Művészeti Bizottság

Feladata a Tudományos Tanács számára törvényileg előírt feladat- és hatáskörök ellátása, különösen is a DRHE-n folyó tudományos és művészeti munka koordinálása, értékelése, a tudományos és művészeti kiadványtervek véleményezése, tudományos konferenciák és művészeti rendezvények szervezése, konferencia-kiadványok előkészítése, az Egyetemi Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzatának, valamint az Egyetemi Kitüntetések és Címek Adományozásának Rendje című szabályzatnak a gondozása, módosításának előkészítése,  az újonnan alapítandó kutatóintézetek szervezeti és működési szabályzatának előzetes véleményezése.

A Bizottság főbb feladatai

1. Irányítja és segíti az egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kidolgozását

    és annak megvalósítását.

2. Figyelemmel kíséri a kutatóintézetek működésének hatékonyságát.

    (Felkért bizottsági tag: Prof. Dr. Peres Imre, egyetemi tanár)

3. Figyelemmel kíséri a művészi szakterületek színvonalának mértékét.

    (Felkért bizottsági tag: Kiss Csaba, főiskolai adjunktus)

4. Figyelemmel kíséri az egyetem tudományos folyóiratainak színvonalát.

    (Felkért bizottsági tagok: Prof. Dr. Peres Imre, egyetemi tanár – teológia, Dr. Berek Sándor,

    főiskolai docens – a tanítóképzés szakterületei)

5. Figyelemmel kíséri a Tudományos Diákköri tevékenységet.

    (Felkért bizottsági tag: Dr. Baráth Béla, egyetemi docens)

6. Figyelemmel kíséri az egyetemi kutatási és informatikai infrastruktúra működését és fejlesztését.

    (Felkért bizottsági tag: Dr. Kovács Ábrahám, egyetemi docens)

7. Monitorozza és katalizálja a tehetséggondozás valamennyi szintjét.

   (Felelős valamennyi bizottsági tag)

8. Gondoskodik a különböző pályázati források elosztásáról és pályázati témák kiírásáról.

9. Meghirdeti, valamint cím és szám szerint regisztrálja az egyetem belső kutatási témáit, illetve az egész egyetemet

    érintő tudományos programokat.

10. Állást foglal egyéb, a rektor, a szenátus vagy a intézetek által a Bizottság elé terjesztett ügyekben.