Tanulmányi információk

Kedves Hallgatóink!

A 2017/18. tanév őszi szorgalmi időszakának kezdete előtt szeretnénk felhívni a figyelmüket a félévben Önök előtt álló feladatokra, időpontokra.

Kérjük a határidők pontos betartását, mert a kérelmek késedelmes leadása estén nem tudjuk azokat elfogadni, illetve a határidők túllépése miatt eljárási díjat kell fizetniük.

Üres nyomtatványok a DRHE honlapjáról tölthetők le. (Tanulmányi információk/Nyomtatványok)

 • Az első éves hallgatóknak a HÖK szervezésében Bagoly tábor lesz augusztus 30 – szeptember 1. között. Bővebb információ a http://diaksag.drhe.hu/bagolytabor-2017/ oldalon található.
 • A tanévnyitó ünnepség szeptember 2-án, szombaton 10 órakor lesz a Nagytemplomban, ahol az új hallgatók fogadalmat tesznek. Ezért a most felvett, átvett hallgatókat mindenképpen várjuk az ünnepségre. Kérjük, hogy 9:45 óráig foglalják el a kijelölt helyüket a Nagytemplomban.
 • A szorgalmi időszak 2017. szeptember 4-től december 8-ig tart. Az órák már az első héten (szeptember 4-től) az órarendnek megfelelően lesznek megtartva. Esetleges órarend-változás esetén az intézetek a Neptun rendszeren keresztül értesítik a hallgatókat.
 • A felvett első éves hallgatók papír alapú beiratkozása: 2017. szeptember 4-én 9 órakor lesz a Kölcsey Ferenc teremben (2. emelet 239.), utána 13 órától az első éves tanító szakos hallgatók kompetencia mérésére kerül sor. Ennek pontos beosztásáról a beiratkozáskor tájékoztatjuk a hallgatókat.

Kérjük azokat a felsőbb éves tanító szakos hallgatókat, akik nem vettek még részt a kompetencia mérésen, szeptember 4-én 13 órakor jöjjenek az Informatika terembe.

 • Regisztrációs időszak a Neptun rendszerben: 2017. augusztus 25. 8:00 óra – szeptember 3. 23 óra. Nem regisztrálhat az a hallgató, akinek a Neptun rendszerben kiírt, lejárt pénzügyi tartozása van. A Neptun rendszeren keresztül a 2017/18/1 félévre aktív vagy passzív „státuszt” kell kiválasztani attól függően, hogy a hallgató milyen félévet igényel.
 • Késedelmes regisztráció szeptember 4-8. között lehetséges 4000,- forint eljárási díj megfizetése ellenében.

Kizárólag azok számára, akik két passzív félév után térnek vissza, késedelmes regisztráció legkésőbb szeptember 22-én 12 óráig lehetséges.

 • Tantárgyfelvételi időszak a Neptun rendszerben: 2017. augusztus 28. 20.00 óra – szeptember 3. 23 óra.

Tárgyakat csak a félévre történő regisztrációt követően lehet felvenni.
Az első éves hallgatóknak az oktatásszervező fogja felvenni a tantárgyakat, nekik a Neptunban nem kell most

 • Utólagos tantárgy és kurzusmódosítást 2017. szeptember 4-8. között a Tanulmányi osztályon leadott nyomtatványon lehet kérni.
 • Egyéni tanulmányi rend kérelmezése, Kredit beszámítási lapok leadása: folyamatosan legkésőbb szeptember 15. 13 óráig a Tanulmányi osztályon.
 • Szakdolgozati témaválasztás nyomtatvány leadása:
 • hitéleti szakos hallgatóknak 2017. szeptember 8. 13:00 óráig,
 • nem hitéleti szakos hallgatóknak november 17. 13:00 óráig a Tanulmányi osztályon.
 • Félévkezdő csendes napok: 2017. szeptember 2-3. Kérjük kísérjék figyelemmel a meghirdetett programokat az egyetem illetve a diákság honlapján. Számítunk érdeklődő részvételükre.
 • A költségtérítés/önköltség befizetése (Neptun rendszerben) minden esetben a regisztráció feltétele!

(A költségtérítési, önköltségi díj fizetési kötelezettségének teljesítéséhez eseti, az adott félévre vonatkozó részletfizetési kedvezményt a hallgató írásbeli kérelmére az oktatási rektorhelyettes adhat. Az erre vonatkozó kérelmet a hallgatónak a Tanulmányi Osztályon kell benyújtania.)

 • Engedményes diákhitel nyomtatványának leadása: 2017. szeptember 15-ig a Tanulmányi osztályon.
 • Őszi szünet: 2017. október 30. - november 3.
 • Évközi katechetikai/gyülekezeti gyakorlat (teológia és KLM szakos hallgatóknak): 2017. november 4-12.
 • Kéthetes tanítási gyakorlat (tanító szakos hallgatóknak): 2017. november 6-17.

 

Néhány fontos eljárási díj – kivonat a Térítési és juttatási szabályzatból:
Határidőn túli regisztráció: 4000,- Ft.
Tantárgyfelvétel késedelme, módosítása, törlése: 1000,-Ft/tantárgy
Szakdolgozat, záró-dolgozat témaválasztásának késedelme: 2000,-Ft
Nem teljesített kreditek külön eljárási díja: 1500,-Ft/kredit (legfeljebb 12.000,-Ft)

A DRHE 2017/2018. tanév időbeosztását a www.drhe.hu Tanulmányi információk/Határnapok menüpont alatt találják meg.

Kísérje áldás tanulmányaikat! Derűs, szép és tartalmas félévet kívánunk!

                                                                                  a Tanulmányi osztály

                                                                                          munkatársai