Képzéseink

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem feladata a:

a)      felsőfokú szakemberképzés,

b)      felkészítés a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével az értelmiségi létre,

c)      felkészítés a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására,

d)     a tudományok, a művészetek és a kultúra művelése, fejlesztése,

e)      az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztése, a szaknyelvi ismeretek kialakítása,

f)       közreműködés a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának fejlesztésében.

A DRHE az Alapító Okiratában rögzített tudományterületen, képzési területeken és szakmacsoportokban

a)      egységes osztatlan képzést,

b)      alapképzést,

c)      mesterképzést,

d)     doktorképzést,

e)      felsőfokú szakképzést,

f)       felsőoktatási szakképzés

g)       szakirányú továbbképzést,

h)      felnőttképzést folytat.