Jubileumi diplomásoknak

DRHE Jubileumi Diplomák átadásának ünnepsége

Időpontja: 2017. szeptember hónapban

Jubileumi diploma igénylésével kapcsolatos teendők 2017

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem jubileumi diplomát ajánl fel azoknak a teológián végzett református lelkészeknek , akik a Debreczeni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Teológiai Karán, illetve a Debreceni Theologiai Akadémián végezve 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve tették le az első lelkészképesítő vizsgát.
Kérjük, aki elfogadja az Egyetem felajánlását, írásban jelezze az alábbi címen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Fehér Péter, Debrecen, Kálvin tér 16., 4026
A visszajelzésnek tartalmaznia kell: a kitöltött adatlapot, az első lelkészképesítő vizsga és az adatlapon feltüntetett iratok fénymásolatát és egy rövid szakmai önéletrajzot.
További információk: (52) 518-560, 518-562; feher [dot] peteratdrhe [dot] hu

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem jubileumi diplomát ajánl fel azoknak a tanítóknak, népművelő-könyvtár szakon végzetteknek, akik arra jogosultak.
Kérjük, aki elfogadja az Egyetem felajánlását, és a honlapról letölthető adatlapban kért hivatalos dokumentumokkal rendelkezik írásban jelezze 2017. április 30-ig az alábbi címen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Fehér Péter, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.,
A jubileumi diplomák átadására 2017. szeptember hónapban ünnepélyes keretek között kerül sor.
További információk: (52) 518-560, 518-562; feher [dot] peteratdrhe [dot] hu

Jubileumi diploma adatlap tanító, népművelő-könyvtár 2017

Jubileumi diploma adatlap lelkész 2017