Felvételi jelentkezés hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzésre.

A DRHE felvételt hirdet a 2017/18-as tanévre Hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzésre.
A képzés oklevelet adó, 4 féléves képzés, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1–8. osztályában.
 
A képzésre történő belépés feltétele: 
  • alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettség, továbbá 
  • hogy a jelentkező rendelkezzen református konfirmációval és református egyháztagsággal.
A felvételi eljárás pályaalkalmassági elbeszélgetésből áll.  A szakirányú továbbképzési szakra az a jelentkező vehető fel, aki a belépés feltételeit teljesítette, valamint akit a Felvételi Bizottság a pályaalkalmassági elbeszélgetés során „megfelelt” minősítéssel felvételre javasolt.
 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Református hit- és erkölcstanoktató.
Képzés szakmai felelőse: dr. Kustár Zoltán (PhD, dr. habil.), tanszékvezető egyetemi tanár.
 
A képzés költsége: 110.000,-Ft/félév
 
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 18. A felvételi jelentkezést kizárólag postai úton lehet benyújtani! (DRHE Tanulmányi osztály,  4026 Debrecen, Kálvin tér 16.)